Viện kinh tế

QUẢN TRỊ SẢN XUẤT HUST

Quản trị sản xuất EM3417

Môn học Quản trị sản xuất sẽ cung cấp cho người học những nền tảng lý thuyết quantrọng về hệ thống sản xuất,những vấn đề chính của quản trị sản xuất,những phương pháp, công cụ phân tích, tính toán để giúp giải quyết những vấn đề đó. Chương trình học Quản trị sản xuất Khóa …

Quản trị sản xuất EM3417 Read More »

tài liệu môn kế toán quản trị

Kế toán quản trị EM4736

Đây là một học phần cơ sở cốt lõi đối với sinh viên ngành kinh tế. Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng thực hành kế toán quản trị trong doanh nghiệp bao gồm: Ngoài ra, môn học cũng rèn luyện cho sinh viên các các kỹ năng …

Kế toán quản trị EM4736 Read More »