Viện kinh tế

Kinh tế quốc tế

Chương trình học Kinh tế quốc tế Khóa học này bao gồm video record môn học ở kỳ học online trước đó, tài liệu riêng biệt. Mọi thắc mắc khác bạn có thể tham khảo tại đây: https://study.tailieuhust.com/huong-dan/

QUẢN TRỊ SẢN XUẤT HUST

Quản trị sản xuất EM3417

Môn học Quản trị sản xuất sẽ cung cấp cho người học những nền tảng lý thuyết quantrọng về hệ thống sản xuất,những vấn đề chính của quản trị sản xuất,những phương pháp, công cụ phân tích, tính toán để giúp giải quyết những vấn đề đó. Chương trình học Quản trị sản xuất Khóa …

Quản trị sản xuất EM3417 Read More »