khóa học kỹ năng mềm

Kỹ năng mềm

Môn học Kỹ năng mềm nhằm cung cấp cho sinh viên tầm quan trọng của các kĩ năng phát triển cá nhân trong học tập, công việc và cuộc sống; trang bị cho sinh viên các kiến thức cốt lõi để phát triển các kĩ năng cá nhân; giúp sinh viên thực hành, luyện tập …

Kỹ năng mềm Read More »