lý luận chính trị

tư tưởng hồ chí minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong những môn học của Khoa lý luận chính trị – Đại học Bách Khoa Hà Nội. Về kiến thức, môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhập môn của môn học TTHCM Về kỹ năng: Qua môn học này sinh viên …

Tư tưởng Hồ Chí Minh Read More »