khóa học tâm lý học ứng dụng - tài liệu hust

Tâm lý học ứng dụng

Bài thi cuối kỳ môn Tâm lý học ứng dụng sẽ có hai phần chính: phần trắc nghiệm gồm 18 câu, phần tự luận gồm 2 câu (bao gồm câu hỏi lý thuyết và bài tập tình huống). Về phần trắc nghiệm thì các câu hỏi khá sát và giống với tài liệu trắc nghiệm …

Tâm lý học ứng dụng Read More »