Kinh tế quốc tế

Current Status
Not Enrolled
Price
₫90,000
Get Started

Chương trình học Kinh tế quốc tế

  • Chương 1: Tổng quan về kinh tế quốc tế
  • Chương 2: Nền tảng lý thuyết thương mại hiện đại: lợi thế so sánh
  • Chương 3: Công cụ, biện pháp trong chính sách thương mại quốc tế
  • Chương 4: Liên kết kinh tế quốc tế
  • Chương 5: Chuyển dịch nguồn lực quốc tế và công ty đa quốc gia
  • Chương 6: Thị trường ngoại tệ và tỷ giá

Khóa học này bao gồm video record môn học ở kỳ học online trước đó, tài liệu riêng biệt.

Mọi thắc mắc khác bạn có thể tham khảo tại đây: https://study.tailieuhust.com/huong-dan/