khóa học kỹ năng mềm

Kỹ năng mềm

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Môn học Kỹ năng mềm nhằm cung cấp cho sinh viên tầm quan trọng của các kĩ năng phát triển cá nhân trong học tập, công việc và cuộc sống; trang bị cho sinh viên các kiến thức cốt lõi để phát triển các kĩ năng cá nhân; giúp sinh viên thực hành, luyện tập để cơ bản hình thành các kĩ năng phát triển cá nhân; qua đó, sinh viên có được thái độ nhận thức đúng đắn về nhu cầu rèn luyện các kĩ năng học tập và làm việc thiết yếu, thích ứng với xã hội hiện đại và thực tiễn nghề nghiệp trong tương lai.

Trong đó, các kĩ năng phát triển cá nhân bao gồm: Tìm hiểu bản thân, xác lập mục tiêu cá nhân; Phát triển tư duy tích cực, sáng tạo và đổi mới; Quản lý thời gian hiệu quả; Nghệ thuật giao tiếp và thuyết trình; Nghệ thuật thuyết phục dựa trên tâm lí; Làm việc nhóm hiệu quả.

Khóa học này sẽ cung cấp cho các bạn các bài quiz test trắc nghiệm và bài tập tự luận dành cho các kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ, giúp các bạn học tập và ôn luyện một cách cấp tốc và hiệu quả.

Hướng dẫn đăng ký khóa học

Tài liệu môn kỹ năng mềm: https://tailieuhust.com/tai-lieu-mon-ky-nang-mem-hust/