QUẢN TRỊ SẢN XUẤT HUST

Quản trị sản xuất EM3417

Current Status
Not Enrolled
Price
₫90,000
Get Started

Môn học Quản trị sản xuất sẽ cung cấp cho người học những nền tảng lý thuyết quantrọng về hệ thống sản xuất,những vấn đề chính của quản trị sản xuất,những phương pháp, công cụ phân tích, tính toán để giúp giải quyết những vấn đề đó.

Chương trình học Quản trị sản xuất

  • CHƯƠNG 1: TỔNGQUAN VỀ SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT
  • CHƯƠNG 2: QUẢN TRỊ CÔNG SUẤT
  • CHƯƠNG 3: CHU KỲ SẢN XUẤT
  • CHƯƠNG 4 : KẾ HOẠCH HÓA SẢN XUẤT
  • CHƯƠNG 5 : TỔ CHỨC SẢN XUẤT DÂY CHUYỀN
  • CHƯƠNG 6: TỔ CHỨC SẢN XUÂT TRONG CÁC XƯỞNG CÔNG NGHỆ (JOB SHOP)
  • CHƯƠNG 7: TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ
  • CHƯƠNG 8: LẬP KẾ HOẠCH CHO SẢN XUẤT THEO DỰ ÁN

Khóa học này bao gồm video record môn học ở kỳ học online trước đó, tài liệu riêng biệt.

Hướng dẫn đăng ký khóa học

Mọi thắc mắc khác bạn có thể tham khảo tại đây: https://study.tailieuhust.com/huong-dan/