khóa học tâm lý học ứng dụng - tài liệu hust

Tâm lý học ứng dụng

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Bài thi cuối kỳ môn Tâm lý học ứng dụng sẽ có hai phần chính: phần trắc nghiệm gồm 18 câu, phần tự luận gồm 2 câu (bao gồm câu hỏi lý thuyết và bài tập tình huống). Về phần trắc nghiệm thì các câu hỏi khá sát và giống với tài liệu trắc nghiệm nên các bạn chỉ cần học qua trước là vào phòng thi có thể làm ngon lành trong 5 phút nhé. Thời gian còn lại các bạn dành cho phần tự luận.

Khóa học tâm lý học ứng dụng này gồm các bài Quiz trắc nghiệm để các bạn có thể luyện tập trước khi vào kỳ thi cuối kỳ. Các bài Quiz được xây dựng dựa trên các tài liệu trắc nghiệm đã chia sẻ trên website Tailieuhust.com.

Hướng dẫn đăng ký khóa học

Các bạn có thể tải tài liệu môn Tâm lý học ứng dụng tại: https://tailieuhust.com/tai-lieu-mon-tam-ly-hoc-ung-dung-hust/