tư tưởng hồ chí minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong những môn học của Khoa lý luận chính trị – Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Về kiến thức, môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhập môn của môn học TTHCM

Về kỹ năng: Qua môn học này sinh viên bước đầu có được tư duy và kỹ năng đúng đắn, phù hợp khi phân tích cả về mặt lý luận và thực tiễn các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

Về tư tưởng: giúp cho sinh viên thấy rõ hơn vai trò của Hồ Chí Minh đối với sự phát triển của dân tộc Việt Nam, thêm tin tưởng vào chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần tiếp thêm sức mạnh cho sinh viên về ý chí và hành động phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng cách mạng.

Khóa học này trên Tài Liệu Hust Study sẽ cung cấp cho các bạn các bài quiz test trắc nghiệm ôn thi giữa kỳ và đề cương ôn thi cuối kỳ cùng các tài liệu chất lượng và hiệu quả.

Hướng dẫn đăng ký khóa học