Sale!

Vật lý đại cương 2

30,000

Vật lý đại cương 2 là một trong những môn đại cương mà hầu hết các sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (RHUST) đều phải học qua ít nhất một lần trong đời. Đây là một học phần tuy không quá khó nhưng đòi hỏi sinh viên phải có sự chăm chỉ đào sâu lý thuyết và dựa vào đó để làm các bài tập.

Để giúp các bạn sinh viên có thể có được một tài liệu Vật lý đại cương 2 chất lượng, dùng cho các kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ chỉ trong 1 cuốn mà không phải cần sử dụng quá nhiều file khác nhau nên mình và team Tài Liệu HUST đã cùng nhau biên soạn ra khóa học này.

Nội dung:

PHẦN I. CÔNG THỨC VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

  • CĐ 1: Điện trường tĩnh
  • CĐ 2: Vật dẫn và tụ điện
  • CĐ 3: Điện môi
  • CĐ 4: Từ trường
  • CĐ 5: Cảm ứng điện từ
  • CĐ 6: Trường điện từ

PHẦN II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TỰ LUẬN

PHẦN III. NỘI DUNG KHÁC

  • Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết
  • Đề thi giữa kỳ 20211 thầy Phong

PHẦN IV. QUIZ TEST TRẮC NGHIỆM CÁC CHƯƠNG.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vật lý đại cương 2”

Your email address will not be published. Required fields are marked *