tài liệu hust logo

Đăng ký khóa học

Để hoàn thành đăng ký khóa học bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau

Show Order Summary
₫30,000
Product Subtotal
KHÓA HỌC VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2
Vật lý đại cương 2
  × 1
30,000
Subtotal 30,000
Total 30,000

Thông tin người mua

Địa chỉ mua hàng

Thanh toán

  • Bạn nhấn Order và tiến hành chuyển khoản tới tài khoản ngân hàng theo thông tin được hiển thị cùng với lời nhắn là “Order number” để hoàn thành đăng ký khóa học. Xin cảm ơn!

Order của bạn

Product Subtotal
KHÓA HỌC VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2
Vật lý đại cương 2
  × 1
30,000
Subtotal 30,000
Total 30,000

© 2022 Yoursite. All rights reserved.