tài liệu hust logo

Đăng ký khóa học

Để hoàn thành đăng ký khóa học bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau

Show Order Summary
₫10,000
Product Subtotal
KHÓA HỌC TOEIC K2
  × 1
10,000
Subtotal 10,000
Total 10,000

Customer information

Billing details

Additional information

Payment

  • Bạn nhấn Order và tiến hành chuyển khoản tới tài khoản ngân hàng theo thông tin được hiển thị cùng với lời nhắn là “Order number” để hoàn thành đăng ký khóa học. Xin cảm ơn!

Your order

Product Subtotal
KHÓA HỌC TOEIC K2
  × 1
10,000
Subtotal 10,000
Total 10,000

© 2022 Yoursite. All rights reserved.